Niezafiskalizowany paragon i co dalej?

Categories Program do firmyPosted on
Paragon fiskalny

Zdarzyć się może sytuacja, że drukarka fiskalna odmówi posłuszeństwa. Cóż, tak bywa, złośliwość rzeczy martwych. Może to być spowodowane problemami komunikacyjnymi czy sprzętowymi albo ludzkimi, sprzedawca odpowiedział przecząco na wyświetlone pytanie o fiskalizacji paragonu (ale o tym na końcu wpisu).

No ale co zrobić jeśli na koniec dnia porównujemy raport dobowy z urządzenia fiskalnego ze sprzedażą paragonową w komputerze i widzimy różnice?

Czy wszystkie paragony są zafiskalizowane?

Jak sprawdzić niezafiskalizowane paragony?

Aby dowiedzieć się, czy są jakieś niezafiskalizowane paragony należy wiedzieć gdzie ich szukać. Znajdziemy je w analizie sprzedaży.

W tym celu z głównego menu programu wybieramy opcję Analiza, następnie Rozchód. W kolejnych krokach wybieramy opcję Dokumenty i Cała sprzedaż.

Analiza rozchód dokumenty cała sprzedaż
Analiza rozchód dokumenty cała sprzedaż

Następnie wybieramy zakres dat jakie analizujemy. Zazwyczaj będzie to dzień dzisiejszy. Zatwierdzamy i przechodzimy do wyników analizy.

Jak widać kolumna FISK, prezentuje informacje o tym, czy dany dokument został zafiskalizowany czy nie. W naszym przypadku jest jeden paragon bez litery 'T’ oznaczającej TAK.

Paragon niefiskalny
Paragon niefiskalny

Wiemy już, że w analizowanym okresie jest jeden niezafiskalizowany dokument i znamy jego numer: PA000090.

Jak ponownie zafiskalizować paragon?

Skoro już wiemy, że jest jakiś niezafiskalizowany paragon i znamy jego numer należy wejść na ten dokument. Mówiąc inaczej, otworzyć go ponownie do edycji.

W tym celu wybieram opcję Magazyn – Rozchód – Wydanie. Naciskam Enter, lub wybieram Dokument – Otwórz. Następnie z listy dostępnych dokumentów rozchodu wybieram PA – PARAGON. Program Hermes poinformuje nas, że dokument jest już w ewidencji.

Dokument już w ewidencji
Dokument już w ewidencji

Wiemy, że dokument jest już w ewidencji i akceptujemy to klikając klawisz Zatwierdź. Wchodzimy na dokument i teraz naciskamy skrót klawiaturowy CTRL + F6.

Zapamiętaj. Skrót klawiaturowy

CTRL+F6 – ten skrót służy do ponownej fiskalizacji paragonu.

Po naciśnięciu powyższej kombinacji klawiszy program zapyta czy fiskalizować paragon?

Fiskalizować dokument
Fiskalizować dokument

Jeśli chcemy dokonać fiskalizacji naciskamy TAK. Program ponownie zapyta „Czy na pewno fiskalizować dokument”. Po ponownym naciśnięciu guzika TAK paragon zostanie ponownie przesłany na drukarkę fiskalną i wydrukowany na niej. Teraz wszystko powinno się zgadzać!

Powyższy opis dotyczy sytuacji gdy paragon nie został zapisany. W prawidłowej pracy program domyślnie fiskalizuje paragony zaraz po zatwierdzeniu paragonu.

Można wymusić na sprzedawcy aby świadomie wybierał czy fiskalizować paragony czy nie.

Po co to robić, ano po to, ponieważ Klienci czasami zapominają portfela, albo okazuje się, że karta jest zablokowana. Gdy w takiej, dość skrajnej, sytuacji program od razu po zapisaniu dokumentu wyśle go na drukarkę fiskalną to już takiej sprzedaży nie cofniemy, nie usuniemy jej z urządzenia fiskalnego. Można oczywiście wykonać korektę do paragonu, ale można zabezpieczyć się właśnie wyświetlaniem dodatkowego pytania o fiskalizację paragonów.

Gdzie znajdziemy takie ustawienie?

Główne menu programu, opcja Inne – Konfiguracja – Lokalna, zakładka Drukarka fiskalna.

Pytać o fiskalizacje paragonu
Pytać o fiskalizacje paragonu

Jeśli program Hermes ma przy każdej sprzedaży fiskalnej wyświetlać pytanie, należy dla opcji „Pytać o fiskalizację dokumentu?” wybrać z rozwijanego menu TAK, a następnie zatwierdzić zmiany klikając w klawisz Zatwierdź.

A co jeśli wszystkie paragony oznaczone są jako zafiskalizowane, a dalej coś nie gra?

Może się okazać, że porównując raport fiskalny dobowy, z rejestrem sprzedaży fiskalnej w programie, coś się nie zgadza.

Sprawdzając zawartość kolumny FISK, w analizie sprzedaży przy każdym paragonie znajduję się litera T. A jednak raport dobowy różni się od rejestru sprzedaży. Co wtedy?

Wtedy należy sprawdzić na jaką kwotę jest ta różnica. Odnaleźć dokument, lub kilka dokumentów, których suma da tą różnicę i zafiskalizować je ponownie używając kombinacji klawiszy CTRL+F6. Jednak w takim przypadku, gdy program zanotował, że dany paragon jest zafiskalizowany, po naciśnięciu klawiszy CTRL+F6 program wyświetli dodatkowe ostrzeżenie, wymuszając na nas podanie dodatkowo kodu zabezpieczającego użytkownika przed przypadkowym przesłaniem paragonu na urządzenie fiskalne.

Jednak gdy taka sytuacja ma miejsce radzę skontaktować się z serwisem fiskalnym w celu sprawdzenia ustawień drukarki, połączenia czy konfiguracji programu.